Week van de Hoop

Voor Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, ontwikkelt heilige huisjes een app met lesmaterialen voor het PO, VO, MBO, HBO en PABO. Deze app zal worden ingezet tijdens de landelijke Week van de Hoop, 20 t/m 26 maart 2017. Leerlingen ontdekken samen wat hoop voor hen betekent, waar zij hoop van krijgen en hoe zij hoop kunnen delen met elkaar en de wereld. Met deze campagne sluit Verus aan op het prachtige werk dat op onze scholen gebeurt. Zodat met elkaar een positieve beweging op gang kan worden gebracht in de klas, de school en daarmee in de samenleving!

Voor meer informatie: www.ikhebhoop.nl